Konzultantsko savjetovanje - Kako prisilno naplatiti gradske/općinske prihode


Poštovani korisnici,

Kako su 28. travnja 2016. u Zagrebu i 30. lipnja 2016. u Splitu održana vrlo uspješna savjetovanja na temu "Kako prisilno naplatiti gradske/općinske prihode", za Vas smo odlučili organizirati ista savjetovanja u LC poslovnim centrima Osijek i Rijeka.

Konzultantsko savjetovanje-seminar namijenjeno je svim JLP(R)S.

Datumi održavanja su 02.09.2016. u Rijeci, na adresi Radmile Matejčić 10 (Step Ri dvorana) i 14.09.2016. u Osijeku, Hotel Osijek, Šamačka 4 (datum održavanja u Osijeku je prebačen sa 09.09. na 14.09.)​.
Planirano traja​nje je od 09:30 do 15:00 (registracija polaznika od 09:00).

Obzirom na kompleksnost radnji i različitost osnova nastanka prihoda, učinkovita prisilna naplata i dalje predstavlja izrazito aktualan problem velikog broja jedinica lokalne samouprave. Ovo osobito iz razloga jer na problem prisilne naplate u svojim objavljenim izvješćima učestalo upozorava Državni ured za reviziju.

Cilj savjetovanja je upozoriti na različite osnove nastanka prihoda iz djelokruga jedinica lokalne samouprave, kao i posebnosti različitih vrsta postupaka te pravnih osnova kojima je uređen sustav prisilne naplate istih.

Teme:
• oblici postupaka prisilne naplate prihoda JLS; upravni i građanski
• koordiniranje radnih aktivnosti u jedinicama lokalne samouprave u svrhu učinkovite naplate prihoda
• normativni okvir u vezi obveze naplate prihoda, prekršajnih sankcija te određivanju nadležnosti za prisilnu naplatu prihoda JLS
• osnove provođenja ovrhe u upravnom postupku; osnova, predstavljanje provedbenih propisa, nadležnost…
• osnove provedbe ovrhe u građanskom postupku; razlikovanje izvansudske i sudske ovrhe; odabir sredstva ovrhe od strane ovrhovoditelja; opomena i učinak opomene; opasnosti ustupa potraživanja
NAPOMENA:

Cijena konzultantskog savjetovanja-seminara za jedan dan je 800,00 kn + PDV po sudioniku. Plaćanje se vrši po ispostavljenom računu nakon održanog događanja.

Premium korisnici prema Općim uvjetima poslovanja, usluga 25., imaju pravo na seminar za jednog polaznik/dan mjesečno na svakih 10.000 kn iznosa za mjesečno održavanje.

Ako se odlučite sudjelovati, molimo Vas da najkasnije do 31.08.2016. godine u 12:00 sati izvršite prijavu sudionika putem priložene PRIJAVNICE koja je aktivna do krajnjeg roka za prijavu ili do ispunjenja termina. 

Napomena: obzirom da je broj sudionika ograničen, u slučaju prijave za sudjelovanje, a ne pojavljivanja bez obavijesti u minimalnom roku od 24 sata prije termina održavanja, naplaćuje se kotizacija u iznosu 50% od navedene vrijednosti edukacije.

Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na telefon 01/6599-555 ili e-mail info@spi.hr.


Isprintajte stranicu