Konzultantsko savjetovanje – godišnji izvještaj o fuiku i sastavljanje izjave o fis.odgovornosti


Poštovani korisnici,

obzirom na prošlogodišnji izuzetno dobar odaziv a i vaše želje, organizirali smo za Vas dvodnevno konzultantsko savjetovanje - seminar  - Godišnji izvještaj o Financijskom upravljanju i kontroli i Sastavljanje i predaja Izjave o fiskalnoj odgovornosti. Osnovni cilj savjetovanja je pomoć korisnicima u sastavljanju dokumenata potrebnih za potpisivanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti.
Ovo savjetovanje je podijeljeno kroz dva tematski različita dana, tako da korisnici mogu odlučiti sudjelovati na samo jednom danu ili na obadva dana, ovisno o vlastitim preferencijama.
Savjetovanje - seminar će se održati u Hotelu Four Points by Sheraton Panorama u Zagrebu  04. i 05. ožujka 2014. godine, planirano trajanje za oba seminara je od 09 do 16 sati.
U nastavku Vam donosimo koncept i plan rada svakog pojedinog dana:

1. DAN (04. ožujak 2014. godine):

Cilj seminara je da se istakne važnost uspostave i kontinuiranog održavanja sustava financijskog upravljanja i kontrola kao važnog čimbenika poboljšanja upravljačkog sustava i povećanja fiskalne odgovornosti u JLP(R)S i lokalnoj zajednici, kao i kod većih korisnika državnog proračuna.
Tijekom predavanja bit će prikazan niz praktičkih primjera uspostave sustava FMC-a na lokalnoj i državnoj razini. Predviđen je rad u manjim grupama kako bi polaznici mogli aktivno sudjelovati u diskusijama po temama. Nije predviđen rad na računalima.
Plan rada je slijedeći:
 1. UVOD
 2. ZNAČAJ FMC-A ZA KVALITETNO UPRAVLJANJE PRORAČUNSKIM PROCESIMA
 3. PRIMJERI POTREBNE DOKUMENTACIJE ZA PROVOĐENJE FMC-A
 4. PRAKTIČNA PROVEDBA FMC-A
 1. PREZENTACIJA PROGRAMSKOG RJEŠENJA „ANALIZA PROCESA“
 2. UTJECAJ IT SUSTAVA NA KOMPONENTE FMC-A I UPRAVLJANJE PRORAČUNSKIM PROCESIMA
 3. UPRAVLJANJE RIZICIMA
 4. ZAKLJUČNA DISKUSIJA/OKRUGLI STOL

2. DAN (05. ožujak 2014. godine):

Cilj seminara je pomoć korisnicima u sastavljanju dokumenata potrebnih za potpisivanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti. Seminar je namijenjen osobama unutar JLP(R)S i proračunskih korisnika (državni i JLP(R)S) koje su zadužene za testiranje poslovanja radi prikupljanja dokumenata za potpisivanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti.

Potrebni materijali za aktivno sudjelovanje na seminaru: Sudionici trebaju sa sobom donijeti Upitnike popunjene prethodne godine, sastavljene Planove otklanjanja slabosti i nepravilnosti (sve Planove) i Izvješća o otklonjenim slabostima i nepravilnostima.

Plan rada je slijedeći:
 1. OTVARANJE RADIONICE I IZLAGANJE PLANA RADA
 2. ZAKONSKI OKVIR
 1. SADRŽAJ UREDBE O SASTAVLJANJU I PREDAJI IZJAVE O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI I IZVJEŠTAJA O PRIMJENI FISKALNIH PRAVILA
 2. ROKOVI SASTAVLJANJA I PREDAJE
 3. RAZLIKE U ODNOSU NA PRETHODNU GODINU
 4. PRIKAZ DIJELA ANALIZE PROVEDENE OD STRANE MFIN-A
 5. PRAKTIČNI RAD NA DOKUMENTIMA KOJI SE MORAJU PRILOŽITI UZ IZJAVU:
 1. PITANJA I ODGOVORI
NAPOMENA:

Cijena konzultantskog savjetovanja za jedan dan je 600,00 kn + PDV (800,00 kn s uključenim popustom od 25%) po sudioniku/radionici. Cijena sudjelovanja na oba seminara (i 1. i 2. dan) je 1000,00 kn + PDV po sudioniku/radionici.
Plaćanje se vrši po ispostavljenom računu nakon održane napredne obuke – radionice.

Premium korisnici prema Općim uvjetima poslovanja, usluga 25., imaju pravo na besplatno konzultantsko savjetovanje - seminar za jednog polaznik/dan mjesečno na svakih 10.000 kn iznosa za mjesečno održavanje.
Ukoliko se odlučite sudjelovati na savjetovanju, molimo Vas da najkasnije do 28.02.2014. godine u 12:00 sati  izvršite prijavu sudionika putem priložene PRIJAVNICE.

Prijaviti se možete isključivo putem web-a (priložene PRIJAVNICE).

Napomena: obzirom da je broj sudionika ograničen, u slučaju prijave za sudjelovanje a ne pojavljivanja i neotkazivanja u minimalnom roku od 48 sati, naplaćuje se kotizacija u punom iznosu.

Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na telefon 01/6599-555 ili e-mail info@spi.hr.


Isprintajte stranicu