Konzultantska radionica - Procjena vrijednosti nekretnina


Uvažavajući potrebe stalne edukacije stručne javnosti i rasprave oko eventualnih dvojbi tvrtka LIBUSOFT CICOM d.o.o. organizira cjelodnevnu konzultantsku radionicu na temu PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA - praktična provedba Zakona i Pravilnika.

Konzultantska radionica će se održati 04. studenog 2016. godine s početkom u 09:00 sati u Panorama Zagreb Hotelu, Trg Krešimira Ćosića 9 (zbog visokog broja prijava adresa je promijenjena s prvotne u LC prostorima).
Predviđeno trajanje radionice je do 15:30. 


Konzultantska radionica namijenjena je prvenstveno povjerenstvima i administrativno tehničkim službama za procjenu vrijednosti nekretnina u JLP(R)S županija i velikih gradova, te samoupravama koje su prema dosadašnjim prijavama i anketama iskazale veliki interes za sudjelovanje na ovom događanju u studenom.

Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina (NN 78/15) (dalje u tekstu: Zakon) stupio je na snagu 25.07.2015. godine i njime se uređuju osnovni pojmovi iz područja procjena vrijednosti nekretnina. Uz Zakon donesena su i dva pravilnika: Pravilnik o metodama procjene vrijednosti nekretnina (NN 105/15, dalje u tekstu: Pravilnik) kojim su uređeni detalji u vezi podataka, metoda i oblika procjembenog elaborata, te Pravilnik o informacijskom sustavu tržišta nekretnina (NN 114/15, 122/15), kojim su uređena pitanja vezana uz uspostavu i upravljanje informacijskom aplikacijom za upravljanje podatcima – eNekretnine. Navedenim propisima uspostavljen je sustav vrednovanja nekretnina u RH tako da je nedvosmisleno određeno kroz tri nosiva stupa:

• tko smije izraditi procjenu vrijednosti nekretnina,
• prema kojim metodama se izrađuju procjene vrijednosti nekretnina
• na temelju kojih podataka.

Od stupanja na snagu Zakona, uočene su brojne dileme u njegovoj primjeni. Predavači, nositelji izrade Zakona i pripadnih podzakonskih akata, ponudit će odgovore i konkretna rješenja u skladu s važećim propisima. Ulaganja u nekretnine sadrže cijeli niz rizika, a najveći je osiguranje uloženih sredstava u slučaju spora. Upravo pod zaštitom ulaganja investitora nalazi se problematika procjene vrijednosti nekretnina. Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina i pripadni pravilnici jamstvo su investitorima i građanima da će vrijednost njihovih nekretnina biti ispravno procijenjena i tako osigurana sredstva koja su uložena.

Više o uvjetima sudjelovanja te mogućnost prijave pod LINKOM.​
 


Isprintajte stranicu