KONFERENCIJA „Planiranje, organizacija i provedba investicijskih projekata u lokalnim samoupravama – izvanproračunsko financiranje lokalnih javnih investicija“


Centar za loklani ekonomski razvoj Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci od 22. do 24. rujna 2014. godine  u hotelu Solaris u Šibeniku, održava trodnevnu konferenciju pod nazivom „Planiranje, organizacija i provedba investicijskih projekata u lokalnim samoupravama-izvanproračunsko financiranje lokalnih javnih investicija“. Na navedenoj konferenciji naša tvrtka nastupa kao partner i kao izlagač sa temom Sustav upravljanja imovinom kao bitan preduvjet za brži lokalne ekonomski razvoj. Naši kolege su jučer, prvog dana konferencije, održali svoje predavanje pred 150 prisutnih gostiju od čega je bilo 60 jedinica lokalne samouprave.

Trodnevna konferencija posvećena je unaprjeđenju potencijala lokalnih samouprava u generiranju brzog gospodarskog rasta i razvoja. Prvi dio konferencije posvećen je projektima koji jedinicama lokalne samouprave osiguravaju dostizanje najviših svjetskih standarda u pogledu kvalitete lokalnih javnih usluga, ali i planiranja razvoja te komunikacije s ključnim dionicima. U drugom djelu će se prezentirati suvremeni modeli financiranja investicija u javnu infrastrukturu kroz sljedeće tematske module:energetika, zgradarstvo, telekomunikacije, transport i gospodarenje otpadom. Cilj drugog djela je omogućiti kreiranje konkretnih projekata između gradova i općina te poduzeća koja se bave odgovarajućim djelatnostima, a spremna su financirati izvođenje određenih projekata. Svi projekti prezentirat će se kao gotovi modeli po principu „ključ u ruke“, koji implicira minimalan angažman javnog sektora i visoku razinu provodljivosti.

Sve informacije o prijavi i programu konferencije možete pronaći na web adresi: www.cler.hr/konferencija.


Isprintajte stranicu