Komunalni Informacijski Sustav (KOMIS)


Komunalni Informacijski Sustav (KOMIS) Shema aplikacije komunalni informacijski sustavi|spi
Aplikacija SPI/Komunalni Informacijski Sustav (SPI/KOMIS) informatički je alat za obavljanje djelatnosti komunalnog gospodarenja kao i nekoliko drugih djelatnosti nužnih za funkcioniranje jedinica lokalne samouprave i komunalnih poduzeća.

Jedna od glavnih značajki SPI/KOMIS-a je mogućnost paralelnog vođenja upravnog postupka (npr. rješenja o komunalnoj naknadi) i knjigovodstvenog zaduživanja koje podrazumijeva masovno fakturiranje što ga čini pogodnim ne samo za već spomenute poslove, već i čitav spektar drugih djelatnosti koje podrazumijevaju takav način zaduživanja naplate naknada i usluga.

KOMIS je namijenjen ovim vrstama korisnika:
Što može SPI/KOMIS?

KOMIS vodi brigu o naplati za usluge i poreze unutar Zakona o komunalnom gospodarstvu, Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, zatim djelatnosti komunalnih poduzeća i drugih vrsta obaveza koje ne moraju biti definirane zakonom.

Primjerice: Kako radi KOMIS?

Radi lakoće i jednostavnosti osiguranja naplate KOMIS je povezan i sa drugim sastavnicama SPI paketa: Osnovnu fleksibilnost i široku upotrebljivost aplikaciji omogućava sustav formula kojim se definiranju pravila izračuna svih vrsta naknada, a omogućavaju korisnicima da se lako samostalno prilagode kad dođe do zakonskih izmjena.
Integracija sa SPI/Salda konti omogućava obračunavanje kamata, poreza,  izradu opomena i evidenciju uplata, kao i zatvaranja svih vrsta zaduženja nastalih iz SPI/KOMIS-a.

Integracija s Uredskim poslovanjem omogućava automatsko urudžbiranje rješenja i ugovora, te praćenje njihove isporuke i pravovaljanosti nakon isteka definiranog roka žalbe.
SPI/KOMIS koristi LCSPRINT sustav za ispis dokumenata koji omogućava stvaranje predložaka za ispis rješenja, ugovora, računa i uplatnica koji sadržavaju sve potrebne informacije (adresa obveznika i objekta, površina, zapremina ili bilo koje drugo svojstvo bilo kojeg podatka na osnovu kojeg nastaje račun ili rješenje).

Modul za evidenciju očitanja brojila vodi brigu o potrošnji svih vrsta usluga čija količina se evidentira brojilom, a aplikacija podržava i ručne terminale za očitanja brojila u koje operater izravno unosi podatke koji se zatim automatski prenose u SPI/KOMIS gdje se na osnovu očitanja radi obračun.

Integracija sa Socijalnom skrbi osigurava jednostavnu evidenciju i izračun olakšica nastalih temeljem Zakona o socijalnoj skrbi prilikom naplate bilo koje naknade. Olakšice na naknade moguće je definirati i na osnovu drugih, ne samo zakonskih osnova.

Integracija sa Zajedničkim bazama omogućava jednostavno definiranje razina zaštite podataka za pojedine operatere od neovlaštenog pristupa ili izmjene.

Integracija s aplikacijama SPI/Gospodarenje poljoprivrednim zemljištem, SPI/Otkup stanova i SPI/Upravljanje stambenim zgradama omogućava ispis računa i daljnje knjigovodstvo na osnovu podataka nastalih iz tih aplikacija.

Zanimljiva je funkcionalnost otplatnog plana koja korisnicima omogućava naplatu svih  naknada ili drugih oblika potraživanja putem obročnog modela otplate.
GIS modul omogućava integraciju s geografskim informacijskim sustavima za vizualizaciju svih željenih financijskih i matičnih podataka.
 


Isprintajte stranicu