Komunalna poduzeća


Komunalna poduzeća Shema aplikacije komunalna poduzeća|spi

Paket aplikacija za proračunske korisnike uvelike je identičan onome za JLP(R)S, ali logično zbog manjeg obima poslova koje proračunski korisnici imaju, tako nisu potrebne neke od aplikacijam koje koriste županije, gradovi ili općine.

U svakom slučaju, proračunski korisnici također dobivaju integrirani paket prepun mogućnosti automatskog obavljanja poslova i ušteda vremena.

Više o mogućnostima pojedinih aplikacija iz ovog paketa možete saznati na sljedećim stranicama: 
 
SPI/Komunalni SPI/Glavna knjiga profitna SPI/Salda konti kupaca i dobavljača
SPI/Uredsko poslovanje SPI/Obračun plaća i naknada SPI/Evidencija dugotrajne imovine
  SPI/Kadrovska i evidencija prisutnosti  

 


Isprintajte stranicu