Izmjene Zakona o doprinosima od 01.01.2019.


Objavljeno 28.12.2018.

Izmjenama Zakona o doprinosima (Narodne Novine 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14, 143/14, 115/16, 106/18) koje stupaju na snagu 1. siječnja 2019. godine u sustav obveznih doprinosa uvode se sljedeće novine:  
Izmijenjene stope obveznih doprinosa počet će se primjenjivati pri isplati plaće za razdoblje provedeno u osiguranju od 01. siječnja 2019. godine.
To znači da će poslodavci tek pri isplati plaće za SIJEČANJ 2019. (koja se u pravilu isplaćuje u veljači) primijeniti nove stope doprinosa.
Sam izgled stranice B obrasca JOPPD neće se mijenjati, već će i dalje zadržati polja predviđena za iskazivanje doprinosa za zapošljavanje i doprinosa za zaštitu zdravlja na radu a sve zbog naknadnih isplata primitaka za vrijeme provedeno u osiguranju do 01.siječnja 2019. godine.
 
Slijedom svega navedenog, u LC aplikaciji 150 - Plaće i naknade, instalacijom nove verzije omogućiti će se korisnicima da upotrebom novog Alata naprave navedene izmjene ili ako korisnik želi ručno sam to odraditi, otvaranjem novog VRO na kojem će se postaviti nove stope doprinosa te takav VRO dodijeliti zaposlenicima.
Kao što je već rečeno, izmjene na doprinosima se primjenjuju tek od isplate plaće za siječanj 2019.!
 
Za sva dodatna pitanja stojimo Vam na raspolaganju!
 


Isprintajte stranicu