Izmjene stopa prireza porezu na dohodak od 01.01.2019.


 
UNOS IZMJENE STOPE PRIREZA POREZU NA DOHODAK U APLIKACIJI 150- PLAĆE I NAKNADE
  1. Katalozi, Lokacije, Općine, Promjena, u polju PRIREZ unijeti novu stopu prireza
  2. Katalozi, Lokacije, Općine, Dodatno, Povijest promjene prireza općine, Promjena, staviti da je Datum do onaj datum dokada je vrijedila stara stopa tj. u ovom slučaju 31.12.2018. godine


Isprintajte stranicu