Isporuke dobara i usluga koje se uključuju u vrijednost isporuka od 3.000.000,00 kn bez PDV


Porezna uprava je 01.01.2015. godine na svojim stranicama objavila pojašnjenje za korisnike koji prelaze na sustav obračuna PDV-a prema naplaćenim naknadama u kojem specificira koje isporuke usluga i dobara se uključuju u iznos od 3.000.000,00 kn što je granica za prelazak na takav sistem obračuna.
 
Prema odredbama članka 125.i stavka 1. i članka 90. stavka 5. Zakona o PDV-u porezni obveznik sa sjedištem, stalnom poslovnom jedinicom, prebivalištem ili uobičajenim boravištem u tuzemstvu čija vrijednost isporuka dobara i usluga u prethodnoj kalendarskoj godini nije bila veća od 3.000.000,00 kuna bez PDV-a, može obračunavati i plaćati PDV na temelju naplaćenih naknada za obavljene isporuke. Isporuke dobara i usluga, bez PDV-a, koje se uključuju u vrijednost isporuka od 3.000.000,00 kuna su:
 
1. isporuke dobara ili usluga koje su oporezive PDV-om

2. isporuke dobara ili usluga koje su oslobođene plaćanja PDV-a s pravom na odbitak pretporeza


2.1. isporuke u drugu državu članicu Europske unije

2.2. izvozne isporuke iz članka 45. Zakona o PDV-u
• izvozne isporuke dobara
• izvozne isporuke dobara ovlaštenim tijelima
• obavljene usluge, uključujući prijevozne i pripadajuće pomoćne usluge u vezi izvoza
 
2.3. usluge na pokretnoj imovini iz članka 46. Zakona o PDV-u
•  obavljene usluge na pokretnoj imovini stečenoj ili uvezenoj u Republiku Hrvatsku u svrhu obavljanja tih usluga

2.4. međunarodni prijevoz iz članka 47. Zakona o PDV-u
• isporuke goriva i dobara za opskrbu plovila i ratnih brodova
• isporuke, preinake, popravci, održavanje, iznajmljivanje i unajmljivanje plovila i opreme u vezi tih plovila i obavljene usluge za potrebe plovila
• isporuke, preinake, popravci, održavanje, iznajmljivanje i unajmljivanje zrakoplova i opreme u vezi tih zrakoplova, isporuke goriva i dobara za njihovu opskrbu i obavljene usluge za potrebe zrakoplova

2.5. isporuke koje su izjednačene s izvozom iz članka 48. Zakona o PDV-u
• isporuke u okviru diplomatskih i konzularnih sporazuma
• isporuke Europskoj uniji ili njenim organizacijama 
• isporuke međunarodnim tijelima
• isporuke za potrebe oružanih snaga drugih država članica NATO-a
• isporuke zlata središnjim bankama

2.6. usluge posredovanja obavljene u ime i za račun druge osobe iz članka 49. Zakona o PDV-u, za: 
• izvozne isporuke, usluge na pokretnoj imovini, isporuke u vezi s međunarodnim prijevozom i isporuke koje su izjednačene s izvozom te transakcije koje se obavljaju izvan Europske unije

3. isporuka dobara ili usluga koje su oslobođene plaćanja PDV-a bez prava na odbitak pretporeza

3.1. isporuka nekretnina

3.2. transakcije iz članka 40. stavka 1. točaka a) do g) Zakona o PDV-u, osim ako su te transakcije pomoćne:
• transakcije u okviru djelatnosti osiguranja i reosiguranja
• odobravanje i ugovaranje kredita te ugovaranje kreditnih garancija
• transakcije u vezi sa štednim, tekućim i žiro računima
• transakcije u vezi s valutama, novčanicama i kovanicama
• transakcije u vezi s dionicama, udjelima u trgovačkim društvima ili udruženjima, obveznicama i drugim vrijednosnim papirima
• usluge upravljanja posebnim investicijskim fondovima

Napominjemo da se isporuke materijalnih i nematerijalnih gospodarskih dobara poreznog obveznika ne uzimaju u obzir pri obračunavanju vrijednosti isporuka dobara i usluga.
 


Isprintajte stranicu