Grad Crikvenica započela s korištenjem sustava informiranja građana


Sustav informiranja građana je novi LC proizvod kojim kroz Web portal svaki građanin može u svakom trenutku, koristeći računalo i vlastiti PIN, saznati za sebe bitne informacije. Pristupom aplikaciji putem interneta svi zainteresirani građani moći će vidjeti u kojoj se fazi nalazi njihov predmet upućen u županijske, gradske ili općinske urede.

U kasnijim fazama razvoja aplikacije planirano je da će kroz aplikaciju Sustav informiranja građana građani moći vidjeti svoje otvorene stavke, dostaviti očitanje vodomjera i plinomjera, te slično.

Među prvim korisnicima koji su počeli koristiti ovaj novi LC proizvod je Grad Crikvenica, koja je s 1. veljačom 2013. godine započela probni rad u novom sustavu. Tako će građani Grada Crikvenice putem interneta moći provjeriti kad je zaprimljen njihov predmet u gradskim službama, koje ga upravno tijelo rješava, u kojoj je fazi predmet i ime referenta kod kojeg se nalazi.

Sustav informiranja građana Grada Crikvenice možete pogledati na stranicama Grada Crikvenice, a više informacija o uvođenju e-pisarnice u Grad Crikvenicu  možete pronaći u članku koji Vam donosimo u prilogu, članka je objavljen u Novom Listu 31. siječnja 2013. godine.
 
Više informacija o Sustavu informiranja građana možete dobiti od našeg Odjela marketinga i prodaje.


Isprintajte stranicu