Geografski informacijski sutav (GIS)


Geografski informacijski sutav (GIS) Prikaz BDP-a u Geografskom informacijskom sustavu|spi
Vodeći se potrebama naših korisnika za jednostavnim GIS-om koji bi vizualizirao poslovne podatke unutar područja JLS-a, analizirao podatke u prostoru te se nesmetano povezivao s drugim sustavima unutar NIPP projekta (npr. Geoportal, DGU), projektirano je rješenje koje će svojim funkcijama, načinom rada i integracijom biti u potpunosti prilagođeno postojećim radnim procesima u jedinicama lokalne samouprave.

Koristeći najnovije tehnološke trendove i višegodišnje iskustvo u radu kako s prostornim podacima, tako i s lokalnom samoupravom, izrađena je GIS aplikacija. Aplikacija je u potpunosti razvijena na osnovi vlastitih resursa tvrtke i predstavlja temeljnu aplikaciju koja će se u potpunosti integrirati unutar Komunalnog informacijskog sustava i Registra nekretnina.

 
Adresni model GIS aplikacije|spi
Praćenje promijena kroz vrijeme u GIS aplikaciji|spi

SPI/GIS sustav zamišljen je kao standardan GIS preglednik integriranih podataka koji bi korisnicima pružio slijedeće mogućnosti:
Zamišljeno je da sustav radi na dva osnovna načina:

Kao samostalni preglednik

Pruža korisnicima širu integraciju podataka različitih poslovnih sustava, izvora prostornih podataka, definiranje i rad sa slojevima prostornih podataka, ispis različitih kartografskih prikaza:

a. Mogućnost povezivanja s podacima poslovnog informacijskog sustava:
b. Mogućnost prihvata i rada s različitim oblicima prostornih podataka: c.  Administracija aplikacije u obliku:
   d. Jednostavan ispis kartografskih prikaza s mogućnošću promjene vanjskog opisa.
 
Zone namjene u GIS aplikaciji|spi GIS preglednik podataka|spi

Kao preglednik prostornih podataka koji se poziva iz drugih SPI aplikacija

Pruža korisnicima trenutni uvid u prostorni smještaj poslovnih podataka te analizu. Korisnik u ovom slučaju točno namjenski koristi prostorni informacijski sustav te se u skladu s tim SPI/GIS Preglednik proširuje specijaliziranim alatima za obavljanje slijedećih zadaća:


Isprintajte stranicu