GDPR – novosti u području zaštite podataka


Donošenjem Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine, odnosno već pomalo zloglasnog GDPR-a, tema zaštite podataka je u posljednje vrijeme u žarištu šire stručne javnosti.

Brojni su napisi i informacije koje gotovo svakodnevno pristižu iz različitih izvora u kojima se upozorava na izrazito viske kazne te nužne predstojeće promjene u poslovanju, a u tu se svrhu nude potpuni vodiči kroz pravnu regulativu te s istom usklađena različita poslovna rješenja. Obzirom da je citirana Uredba (GDPR) u cijelosti obvezujuća i primjenjuje se izravno u svim državama članicama, na prvi se pogled može zaključiti kako je takva pozornost itekako potrebna.

Međutim, ovdje valja postaviti pitanje je li baš sve nedvojbeno i izričito jasno te imamo li potpuno jasnu sliku i predodžbu o tome što nam je svima činiti kako bismo svoju redovitu djelatnost i poslovanje uskladili s istom?

Za Uredbu se, iako je nedvojbeno jasno kako je ista u cijelosti obvezujuća i primjenjuje se izravno i na Republiku Hrvatsku, isto tako može reći kako područje zaštite podataka uređuje na prilično apstraktan i neodređen način, dok su brojna operativna i praktična pitanja te procesi rada prepušteni upravo zakonodavstvima država članica, odnosno nadzornim tijelima za praćenje primjene prava i obveza koja proizlaze iz Uredbe.

Stoga, obzirom da smo u očekivanju značajnih promjena u normativnom okviru koji se odnosi na zaštitu podataka te kako će se na brojna pitanja tek tada moći dati odgovori i smjernice za daljnje postupanje, ovim putem želimo istaknuti kako pažljivo pratimo sva događanja i aktivnosti u vezi donošenja novih propisa te kako ćemo pravovremeno organizirati i održati stručne edukacije čim se za to ostvare nužni preduvjeti.


Isprintajte stranicu