Kako smo se mogli informirati već duže vrijeme u dnevnim novinama, država nam sprema oštre mjere u kontroli naplate poreza prilikom izdavanja maloprodajnih računa, odnosno smanjenja utaje poreza i sive ekonomije.

Ideja je da se uvedu fiskalne kontrole ispostave gotovinskih računa, putem fiskalnih blagajni, preciznije, putem fiskalnih printera ili drugog softverskog rješenja koji bi imali funkciju ispisa fiskalnog računa, te također ostvarenja veze prema poreznoj upravi.

Fiskalni račun bi bio ispis gotovinskog računa (kartice, čekovi) koji izlazi iz fiskalnog printera, uz istovremeno njegovo memoriranje.  Fiskalne blagajne imat će vezu na poreznu upravu, koja također ima 'pravo' uzimati podatke sama, po svom nahođenju, u svrhu kontrole.

U Europi su već uvedeni takvi sustavi, u Švedskoj, Malti, Italiji, Bugarskoj i u našoj bližoj okolini, kao što su Srbija, BiH i Makedonija. Prema napisima u dnevnim novinama i Slovenija se krajem godine planira priključiti toj skupini zemalja.
U nastavku je dan primjer jednog fiskalnog računa iz Bosne i Hercegovine.

Kako se vidi fiskalni računi se ne razlikuju puno od običnih gotovinskih računa, osim što su označeni posebnim logom, koji kupcu sugerira da je to fiskalni račun i da će prodavatelj morati evidentirati takav račun i platiti državi obračunati porez.

Račun fiskalne blagajne | SPI

Promjene u aplikacijama – primjena fiskalne blagajne u Maloprodaji

Mnogi naši korisnici se pitaju što će se točno događati u postojećim aplikacijama Maloprodaje prilikom izdavanja računa, i da li će se sve morati mijenjati. Neće se mijenjati u čitavom svom obimu, već samo u dijelu ispisa računa.
Sam račun i pojedini ispisi (za sada se još ne zna koji) morat će imati oznaku (logo) da su izdani preko fiskalne blagajne, odnosno da su usuglašeni s podacima u fiskalnoj memoriji.

Kako ispisati takav ispis, odnosno račun, to će biti pitanje komunikacije s fiskalnom blagajnom (FB). To znači da će FB u sebi sadržavati softver za ispis računa i da će mu se za to morati uputiti određene sekvence i naredbe, kako bi se račun ispisao.

Podsjećam da naša aplikacija Maloprodaja već ima ugrađene predloške za ispis računa u tekstualnom obliku, i da se taj jedinstveni predložak modificira na nivou ugrađenih varijabli (na primjer @Racun@, @Sifra@, @Kolicina@, …). Tako stvorena nova tekstualna datoteka, modifikacijom predloška, upućuje se na port printera i time se dobije ispis MP računa.

To znači da pretpostavke za buduće korištenje FB imamo u svojim aplikacijama, odnosno raspolažemo sa znanjem kako koristiti novi tip ispisa, koji će imati svoja određena pravila.

Sve ove informacije govore da imamo dobre pretpostavke da se među prvima uključimo u promjene koje i nas uskoro očekuju, i da će ulaganje u razvoj i upoznavanje s FB biti od velike koristi svim našim korisnicima koji će tako među prvima imati ovu mogućnost.