Financiranje programa vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u 2009. Godini


Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22.  srpnja 2009. donijela Odluku o financiranju programa vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u 2009. godini kojom je općinama i gradovima koji spadaju u područja slabije ekonomske razvijenosti osigurala sredstva za izvršenje programa vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u iznosu od 4.000,00 kuna za program pojedinog vijeća nacionalne manjine, odnosno u iznosu od 1.500,00 kuna za program pojedinog predstavnika nacionalne manjine.
 
Odluka je stupila na snagu danom donošenja tj. 16. srpnja 2009.a objavljena je u NN br. 88/2009.

Za provođenje ove Odluke Vlada RH će  utrošiti ukupna sredstva u iznosu od 454.000 kuna, osigurana na poziciji Ureda za nacionalne manjine u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2009.godinu .
 
Sredstva iz citirane odluke se mogu  koristiti za ostvarivanje programa rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, te pokriće pripadajućih materijalnih troškova.
 
Općine i gradovi dužni  su doznačena sredstva uplatiti na račun vijeća, odnosno predstavnika nacionalnih manjina, te nadzirati njihov utrošak,  dok su oni dužni opravdati utrošak sredstava koja će im biti dodijeljena.
 
U citiranoj Vladinoj Odluci je navedeno „da se popis općina i gradova koje su dobile sredstva neće objaviti u Narodnim novinama“ međutim u citiranim Narodnim novinama dan je prilog

OBRAZLOŽENJE
 

Sukladno članku 28. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina  (NN155/02), općine, gradovi i županije obvezne su osigurati sredstva za obavljanje  predstavnika nacionalnih manjina za obavljanje njihovih aktivnosti, a mogu osigurati sredstva za provođenje određenih programa.
 
Stavkom 2. citiranoga članka Ustavnog zakona propisano je da se sredstva za ostvarivanje određenih programa vijeća nacionalnih manjina mogu osigurati i u državnom proračunu.
 
Kako je iz godišnjih izvješća bilo vidljivo da vijeća i predstavnici nacionalnih manjina, ne ostvaruju jednaku financijsku pomoć lokalnih jedinica na čijem području djeluju, to je Vlada donijela citiranu odluku kako bi vijeća bila u jednakoj mogućnosti ostvarivati zadaće zbog kojih su osnovana.
 
Kriteriji ekonomske razvijenosti općina i gradova za odobravanje sredstava općinama i gradovima utvrđeni su na temelju podataka Ministarstva financija o prihodima od poreza umanjenim za dio decentralizirane  funkcije po stanovniku za 2007.godinu
 
U Prilogu NN br.88/09  dan je Popis vijeća nacionalnih manjina registriranih na području jedinica lokalne samouprave.
 
Maja Lukeš-Petrović

 


Isprintajte stranicu