Sukladno Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom koja stupa na snagu 01.11.2017. godine s rokom prilagodbe od 6 mjeseci, napravili smo prilagodbu razmjene podataka evidencije i pražnjenja posuda u suradnji s tvrtkom EcoMobile d.o.o.
Prema Uredbi odvoz otpada trebao bi se naplaćivati prema preuzetoj količini otpada. U prijašnjim verzijama naše aplikacije KOMIS omogućili smo evidenciju posuda prema vrsti, volumenu i tipu otpada, te sa tvrtkama koje se bave čipiranjem posuda i evidencijom pražnjenja posuda napravili smo pilot projekte kod postojećih korisnika.
 
Kako se bliži početak primjene Uredbe pripremili smo idući korak prema njenim odredbama, a to je automatska razmjena podataka o posudama i njihovom pražnjenju. Vanjska tvrtka preuzima iz LC aplikacije KOMIS postojeću evidenciju posuda i njihovih vlasnika i na osnovu iste radi evidenciju pražnjenja, te potom u našu aplikaciju šalje te podatke koji se spremaju u bazu i na osnovu kojih se rade daljnje obrade i izdavanje računa.
 
Svaka evidencija sadrži sljedeće podatke: za koju posudu se napravilo pražnjenje, datum i točno vrijeme preuzetog otpada, te količinu preuzetog otpada. Također svaka izmjena podataka u LC aplikaciji se predaje na ažuriranje evidencije vanjskoj firmi. Razmjena podataka može se vršiti prema dogovorenom rasporedu, na dnevnoj bazi ili prema zahtjevu.
 
S ovom doradom spremni smo kroz LC aplikaciju KOMIS vršiti razmjenu i sa drugim vanjskim tvrtkama koje se bave evidencijom i čipiranjem posuda, te njihovim pražnjenjem. Dorada će biti dostupna u sljedećoj verziji LC aplikacije KOMIS.