eSPI - Sustav Poslovnih Informacija na virtualnom poslužitelju


eSPI - Sustav Poslovnih Informacija na virtualnom poslužitelju

e-SPI predstavlja uslugu kojom je korisniku omogućeno korištenje i rad u LC aplikacijama koje su, kao i podaci, smještene na virtualnom poslužitelju kojeg održava LC. Korisnici usluge e-SPI nisu ovisni o radu na jednom računalu, već im je omogućen pristup LC programima i podacima s bilo kojeg računala koje ima pristup internetu. Pristup LC programima se odvija putem interneta, te ne zahtijeva prethodnu instalaciju. LC omogućava korištenje e-SPI usluge u režimu 24/365 (24 sata dnevno svih 365 odnosno 366 dana u godini) s bilo kojeg računala koje zadovoljava tehničke uvjete.
Korisnici usluge e-SPI su oslobođeni nabavke odgovarajućeg poslužitelja (servera) i njegove nadogradnje. Sam poslužitelj se nalazi u LC data centru gdje mu je osigurano stalno napajanje, pristup internetu, te svi drugi uvjeti potrebni za nesmetan rad, kao i nadogradnja svih potrebnih tehničkih komponenti te jedan dnevni back up podataka s odmakom od 5 dana. Za korisnike ove usluge osiguran je prostor za podatke, te briga i održavanje baze podataka s redovitim nadogradnjama na posljednju definiciju sistemskog softvera. Podaci su zaštićeni antivirusnom aplikacijom koja se svakodnevno nadograđuje novim virusnim definicijama.Prednosti eSPI usluge:


Isprintajte stranicu