e - Javna nabava


Novim Zakonom o javnoj nabavi (NN 110/07) potpuno je izmijenjen način provođenja postupka javne nabave u RH. Cilj zakona je uskladiti hrvatske zakone s europskim propisima i zbog toga je uveden Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV – Common Procurement Vocabulary) s CPV brojevima koji služe kao šifre predmeta postupaka nabave i koji su jednaki za sve zemlje u EU.

U novom sustavu iznimno je važno pravilno odabirati CPV brojeve kako bi se nabava uvijek odvijala prema pravilnom postupku (direktna narudžbenica za nabavu roba, radova i usluga u vrijednosti do 70.000 kn, tzv. bagatelna nabava, ili javno natjecanje ako se radi o većem iznosu). Pogrešni odabir CPV brojeva može rezultirati zbrajanjem iznosa bagatelnih nabava što zapravo znači da izvršene nabave postaju neregularne.

SPI aplikacija e-Javna Nabava sadržava CPV rječnik i omogućava izradu plana nabave s automatskim upozorenjima o pogrešno odabranim CPV brojevima (npr. ako se u plan unesu dvije bagatelne nabave s pridruženim CPV brojevima koji su hijerarhijski organizirani tako da se iznosi nabava prema njima zbrajaju, program će automatski upozoriti da se za drugu nabavu više ne može provoditi direktna nabava već da je zbog ukupnog zbrojenog iznosa potrebno provesti postupak javne nabave).

Aplikaciju e-Javna Nabava moguće je koristiti kao samostalnu cjelinu (izrada plana nabave i praćenje narudžbenica i ugovora), ali za korisnike koji imaju SPI proračunsko računovodstvo te aplikacije Urudžbeni zapisnik, Salda Konti i Knjigu nabave i utroška roba, radova i usluga, e-Javna Nabava će se integrirati u sustav u kojem aplikacije dijele informacije i koji eliminira potrebu za višestrukim unosima istih podataka na različitim mjestima.e-Javna Nabava je web aplikacija i kao takva omogućava pripremu svih podataka potrebnih za objavu javnih natjecanja u elektroničkom oglasniku javne nabave (zakonski obvezno!), kao i podatke za objavu natjecanja na web stranici samog korisnika što omogućuje skraćenje postupka nabave.

Ukratko, e-Javna Nabava je integralno rješenje koje štedi vrijeme dijeljenem podataka i ima ugrađene mehanizme koji mogućnost pogreške svode na najmanju moguću mjeru. Očekivano vrijeme dovršetka aplikacije je sredina svibnja.

Također, još jednom skrećemo pozornost na alat za pretraživanje CPV brojeva koji se nalazi na našoj stranici i koji možete iskoristiti za jednostavno pronalaženje  brojeva iskoristivih za nabavu LC proizovda i usluga, ali i bilo kakvih drugih predmeta nabave. Tablica se nalazi ovdje.

E-Javna-nabava | SPI


Isprintajte stranicu