Donesene su odluke o raspisivanju lokalnih izbora za 19. 05. 2013.


Na temelju Zakona o lokalnim izborima[1]Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi[2] Vlada RH je na svojoj sjednici od 11. travnja 2013. donijela tri odluke, kojima je raspisala lokalne izbore za 19.05. o.g. i to: i  Kako zasad navedene odluke nisu objavljene u Narodnim novinama, stupaju na snagu 18. travnja 2013. godine[3], to u nastavku dajemo osnovne odredbe teksta odluka, a nadležne osobe iz općina, gradova i županija te Grada Zagreba upućujemo na web stranicu Vlade RH  s tim da odluke.  
Priredila Maja Lukeš-Petrović, dipl.iur. i dipl.politolog
[1]Narodne novine, br.144/12
[2]Narodne novine, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12


Isprintajte stranicu