SPI/Evidencija dugotrajne imovine


Shema programa evidencija dugotrajne imovine|spi
SPI/EVIDENCIJA DUGOTRAJNE IMOVINE pripada grupi knjigovodstvenih programa i služi za vođenje poslovnih događaja i izvještaja u okviru vođenja osnovnih sredstava i sitnog inventara.

Osnovne i posebne karakteristike aplikacije su:
Kroz poseban dodatak omogućen je rad s barkod uređajem za brže popunjavanje dokumenata ili određivanje inventurnog stanja (za sva sredstva upisana u aplikaciju ispisuju se naljepnice s bar-kodom što omogućava vrlo brzu i učinkovitu inventuru).

Jedan program i pripadajuću bazu podataka može koristiti više korisnika, njihovi podaci su potpuno nezavisni i odvojeni. Ti korisnici mogu biti različitih tipova i karakteristika. Ovo je na primjer zanimljivo knjigovodstvenim servisima koji jednim programom mogu voditi poslovanje za više svojih klijenata.

 


Isprintajte stranicu