Registrirajte se Prijava
Orphan Finder

Orphan Finder je jednostavan alat za pronalaženje slogova "siročića" u tablicama na Microsoft SQL Server 2005/2008/2008 R2/2012 bazama podataka. Slogovi "siročići" su slogovi koji sadrže vrijednosti u atributima stranog ključa, a koji ne postoje u tablici "roditelju". Program je nastao iz potrebe analiziranja problema u podacima koji su nastali u starom (naslijeđenom) sustavu.

Korištenje programa je jednostavno:

  • nakon definiranja konekcija na bazu podataka, program analizira podataka na temelju prethodno definiranih relacija
  • po završetku analize prikazuje se stablo svih tablica u bazi i njihovih stranih ključeva
  • pogreške su označene crvenom bojom, a pritiskom na naziv stranog ključa koji sadrži pogreške prikazuju se slogovi s pogreškama

 Možete ga preuzeti pritiskom na niže prikazan naziv.

Priznanje kvalitete ovog alata dobili smo objavom članka o Orphan Finderu u SQL Server Magazinu u izdanju za kolovoz 2008. Što su u ovom globalnom magazinu za SQL entuzijaste pisalo o našem alatu možete pročitati OVDJE. 

 
 Orphan Finder is a simple tool for finding orphan records in Microsoft SQL Server 2005/2008/2008 R2/2012 database tables. Orphaned records are records with values in foreign key columns that do not exist in a parent table. This tool was created for analysis of problems in the data that originated from a legacy system.

 

Using the program is simple:

  • after defining a database connection program analyzes the data based on the defined relations
  • upon the completion of analysis program shows a tree structure containing all the database tables and their foreign keys
  • errors are marked with red color and clicking on the name of the foreign key which contains errors, all records with errors are shown

You can download the program by clicking the name shown above.

 PODRŠKA ZA SPI KORISNIKE

 Copyright (c) LIBUSOFT CICOM d.o.o. Uvjeti uporabe  ·  Izjava o privatnosti