Registrirajte se Prijava
TEHNOLOGIJE I ALATI KOJI SE KORISTE ZA RAZVOJ U LC-u
 

Budući je LIBUSOFT CICOM informatička tvrtka s velikim brojem zaposlenih IT profesionalaca koji prate razvoj u IT tehnlogijama, odlučili smo postaviti ovakvu stranicu na naš web i podijeliti s kolegama dio znanja koje u LC-u stičemo. Donosimo Vam popis svih tehnologija i alata koje koristimo za razvoj i izradu naših aplikacija.


 
Integrirano razvojno sučelje (IDE) je softver koji programerima pruža širok skup alata za razvoj softvera. Uobičajeno se sastoji od slijedećih elemenata: editora izvornog koda, kompajlera tj. interpretera, alata za automatski bild te debuggera.
 
-          Eclipse je programska razvojna okolina (IDE) pisana u Javi, a može se koristiti za razvoj aplikacija u raznim programskim jezicima kao što su Java, Ada, C, C++, COBOL, Perl, PHP, Python, R, Ruby (uključujući Ruby on Rails okolinu), Scala, Clojure i Scheme. U LC-u Eclipse koristimo prvenstveno za razvoj servisnog sloja u Javi, te za izradu JasperReports izvješća.
 
-          Microsoft Visual Studio je serija Microsoftovih alata za razvoj softvera. Radi se o korisničkim sučeljima (namijenjenim ugodnijem radu programera) povezanim s jezičnim procesorima koji podržavaju rad s raznim programskim jezicima( Microsoft Visual Basic, C++ i C#). Visual Studio podržava i dizajnerski pristup izradi programskog koda - onaj u kojemu kod ne treba pisati, nego se programiranje može obavljati raspoređivanjem grafičkih ikona koje simboliziraju dijelove koda pri čemu se upisuju samo neke osnovne značajke tih dijelova koda.
 
-          Koristimo i Clarion ali u sve manjem opsegu. Clarion je IDE dizajniran primarno za brzi razvoj (RAD) Windows desktop aplikacija.
 

            
Sustav za upravljanje relacijskim bazama podataka (RDBMS) je računalni sustav za kreiranje, ažuriranje, pretraživanje i održavanje baze podataka čija je struktura opisana relacijskim modelom . U Libusoft Cicomu koristimo:
 
-          Microsoft SQL Server pruža skalabilnu platformu za poslovnu inteligenciju optimiziranu za integraciju podataka, izvještavanje i analizu, omogućavajući organizacijama da dostaveinformacije korisnicima gdje im odgovara. Microsoft SQL Server je vjerojatno najviše korišteni komercijalni RDBMS danas; koristimo ga za transakcijske i OLAP baze podataka, te za izvješćivanje i kao ETL alat, a od nedavno i za pohranu GIS podataka. 
 
-          PostgreSQL, često zvan i jednostavno "Postgres", je free open-source objektno-relacijski sustav za upravljanje bazama podataka (ORDBMS) s naglaskom na proširivosti i sukladnosti sa standardima. 
 

 
Programski jezici su jezici kojima se pišu računalni programi. Svaki programski jezik koristi vlastiti, ograničeni skup riječi koja imaju posebna značenja. Naše aplikacije su izrađene kombinacijom slijedećih programskih jezika:
 
-         Java je objektno-orijentirani programski jezik koji podržava koncept "write once, run anywhere" (WORA), tj. da se napisani kod može bez rekompajliranja pokretati na različitim platformama. 
 
-         C# kao i Java pripada generaciji "c-style" jezika te nam u okviru .NET platforme omogućuje jednostavnu izradu aplikacija. Ovaj jezik pogodan je za razvoj bilo kakve aplikacije, a posebno olakšava razvoj velikih projekata u kojima se aplikacija izvršava na više umreženih računala. 
 
-          Clarion je programski jezik prilagođen za brzi razvoj podatkovno orijentiranih poslovnih aplikacija.
 
-         C++ je programski jezik pogodan ne samo za izradu svih vrsta poslovnih aplikacija, nego i za izradu mrežnih i sistemskih aplikacija, za rad sa 3D grafikom kao i za niz drugih primjena.
 
-          T-SQL je jezik koji se koristi za zadavanje upita nad Microsoft SQL Server relacijskim bazama podataka.
 
-          MDX je jezik koji se koristi za zadavanje upita nad Microsoft SQL Server analitičkim bazama podataka.
 
-          XML predstavlja sintaksu za opis podataka u tekstualnom formatu. On je kreiran s namjerom da bude jednostavan za učenje, jeftin, brz i optimiziran za Internet. XML omogućava kreiranje vlastitih formata podataka i njihovu razmjenu preko postojećih mreža i aplikacija, vrši jednostavnu integraciju podataka kod već postojećih aplikacija i platformi.
 
-          HTML je opisni jezik za izradu web stranica. HTML datoteka je zapravo tekstualna datoteka koju smo spremili s ekstenzijom ".html" i možemo ju uređivati u bilo kojem tekst-editoru. HTML datoteka sadrži oznake (tagove) koji govore pregledniku (browseru) kako treba prikazati određeni sadržaj (npr. u tablici, zelenim slovima, pola centimetra odmaknuto od ruba i sl.).
 
-          JavaScript je jednostavan programski jezik koji umećemo u HTML dokument da bi uz pomoć njega mogli pristupiti elementima web stranice proširujući na taj način njene mogućnosti. Uz pomoć Javascripta web stranice postaju interaktivne i dinamične, a potreba komunikacija sa serverom svesti će se na minimum.
 
-          CSS je jezik za oblikovanje stila koji određuje izgled HTML dokumenta, npr. CSS može određivati vrstu slova, boje, margine, crte, visinu, širinu, pozadinsku sliku, napredno pozicioniranje, itd. Svrha CSS-a je zapravo odvajanje stila prezentacije od samog sadržaja web stranice.
 

 
Frameworci/toolkiti:
 
-          Spring Framework je open source framework i inversion of control container za Java platformu. Osnovne značajke frameworka mogu se koristiti za razvoj raznih tipova Java aplikacija, ali postoje i proširenja za izradu web aplikacija na Java EE platformi.
 
-          Hibernate ORM je object-relational mapping library za Javu koji omogućava mapiranje objektno-orijentiranog domenskog modela na tradicionalne relacijske baze podataka. U LC-u ga koristimo u ulozi JPA providera.
 
-          Querydsl je framework koji omogućava konstrukciju type-safe upita nalik SQL-u za različite backende uključujući JPA, MongoDB i SQL u Javi. U LC-u ga koristimo u kombinaciji s JPA.
 
-          JasperReports je open source reporting library kojeg je moguće uključiti u različite Java aplikacije.
 
-          .NET Framework je sveobuhvatni skup tehnologija za brzu izgradnju i integraciju XML web servisa, Windows baziranih aplikacija i web rješenja.
 
-          Windows Forms je dio.NET Frameworka koji omogućava izradu bogatih Windows desktop aplikacija sa moćnim, proširivim bibliotekama za kontrole korisničkog sučelja i grafiku.
 
-          ASP.NET je Microsoftov Web framework (radni okvir) koji se koristi za izradu web stranica, aplikacija i servisa.
 
-          ADO.NET je tehnologija za konzistentan pristup relacijskim bazama podataka kao što su Microsoft SQL Server, Oracle i ostale. Aplikacije mogu koristiti ADO.NET za pristup izvorima podataka kao što su relacijske baze, XML datoteke i drugo te dohvaćanje podataka, manipulaciju i njihovo ažuriranje. Ukratko, ADO.NET predstavlja logički sloj između aplikacije i baze podataka.
 
-          LINQ to SQL  jedna je od pet tehnologija primjene LINQ-a u novoj verziji .NET Frameworka i zapravo predstavlja lite verzija onoga što u svijetu pristupa bazama podataka zovemo objektno-relacijsko mapiranje. LINQ je implementiran kao ekstenzija jezika C# i VB.NET te se sastoji od nekoliko odvojenih načina primjene, pa je tako jedan od načina i objektno-relacijski maper. LINQ to SQL radi tako da kreira objektnu strukturu koja je 1:1 preslika relacijske strukture iz baze podataka i namijenjen je isključivo Microsoft SQL Serveru.
 
-          ASP.NET Ajax Toolkit je skup komponenata koje se koriste za proširenje ASP.NET-a s ciljem izrade modernog, responzivnog sučelja za web aplikacije.
 
-          DevExpress predstavlja jedan od najboljih skupova alata i kontrola za izradu korisničkog grafičkog sučelja (WindowsForms, ASP.NET, WPF i Silverlight.)
 
-          ThinkGeo Map Suite je linija GIS (geografski informacijski sustav) softverskih komponenti za .NET programere. Ovaj paket softverskih proizvoda ponuđen je u više različitih verzija, a svaka verzija je prilagođena različitim potrebama programera, za desktop i web aplikacije. Ova linija GIS proizvoda omogućuje programerima da jednostavno dodaju interaktivne karte i geoprostorne analize u svoje aplikacije.
 
-          ABBYY OCR je inteligentna OCR (optičko raspoznavanje znakova) softverska aplikacija za učinkovito skeniranje i pretvorbu dokumenata. ABBYY FineReader je njihova najpoznatija aplikacija koja sadrži intuitivne alate za skeniranje dokumenata i pretvorbu slika dokumenata kao što su skenirani dokumenti u slikovnom formatu, fotografije i PDF datoteke u elektronske formate koji se mogu uređivati i pretraživati. Raspoznavanje teksta u FineReader-u je alternativa ručnom pretipkavanju koja štedi vrijeme, a donosi točnost u pretvaranju gotovo bilo koje vrste ispisanog dokumenta, uključujući knjige, članke iz časopisa složenog izgleda, tablice i proračunske tablice, te faks dokumente.
 

 
Tipovi aplikacija koje razvijamo:
 
-          desktop aplikacije su aplikacije koje su instalirane na PC računalu ili laptopu, i pokreću se s računala kako bi ih korisnik mogao koristiti.
 
-          web aplikacije su programska rješenja kojima se pristupa putem internet preglednika koristeći internet ili intranet. Web aplikacije su dostupne u bilo koje vrijeme s bilo kojeg mjesta te s bilo kojeg računala putem internet preglednika.
 
-          web servisi predstavljaju korak u razvoju programskih aplikacija koji te iste aplikacije diže na mrežnu razinu. Komponentama aplikacije se pristupa putem mrežnog sučelja. Za upravljanje i prijenos podataka od i do web servisa koristi se neutralni format koji je obično XML i HTML.
 
-          Windows servisi su aplikacije bez grafičkog sučelja koje se „vrte“ u pozadini bez direktne interakcije s korisnikom.
 
-          aplikacije za mobilne uređaje su programska rješenja namijenjena za upotrebu putem mobilnog uređaja. Ovaj tip aplikacija može biti instaliran na mobilnom uređaju tijekom samog procesa proizvodnje uređaja, korisnik može preuzeti aplikacije sa raznih mobilnih platformi za distribuciju aplikacija ili može pristupiti aplikacijama putem HTTP-a.
 
-          cloud aplikacije (Azure) su aplikacije koje se isporučuju kao usluga putem Interneta te sklopovlje i programska podrška u datacentrima koji omogućuju takvu uslugu.
 

 PODRŠKA ZA SPI KORISNIKE

 SQL alat - Orphan Finder

Naš djelatnik je kreirao SQL alat zbog potrebe pronalaženja nevezanih podataka u SQL bazama. Alat je iznimno koristan u postupcima konverzije podataka iz aplikacija drugih proizvođaja u SPI aplikacije (tijekom postupka uvođenja novih LC korisnika).

Alat je nazvan Orphan Finder (iliti Tražitelj siročića), a njegov opis možete pronaći na ovoj stranici.

Priznanje kvalitete ovog alata dobili smo objavom članka o Orphan Finderu u SQL Server Magazinu u izdanju za kolovoz 2008. Ukoliko želite vidjeti što je ugledni časopis za SQL entuzijaste napisao o našem alatu, možete pogledati članak OVDJE.

 Copyright (c) LIBUSOFT CICOM d.o.o. Uvjeti uporabe  ·  Izjava o privatnosti