Registrirajte se Prijava
NOVOSTI
GRAD VIROVITICA UVEO DIGITALNO UREDSKO POSLOVANJE

19.09.2012.

Dugogodišnji korisnik SPI aplikacija Grad Virovitica prepoznao je prednosti vođenja digitalnog uredskog poslovanja na način da ga koristi cijela gradska uprava.

Nakon priprema u kojima su sudjelovali djelatnici Grada i LIBUSOFT CICOMA, održana je obuka za 47 djelatnika gradske uprave koji su uspješno savladali rad u aplikaciji Uredsko poslovanje.

Poslovni proces kolanja digitalne dokumentacije u Gradu:

  • Pisarnica urudžbira i skenira ulaznu poštu.
  • Urudžbiranu poštu pisarnica migrira (signira) na pročelnika U.O.
  • Pročelnik, elektroničkim putem, preuzima predmete (poštu) koji su mu migrirani (signirani), što se automatski bilježi u digitalnoj internoj dostavnoj knjizi.
  • Ako pročelnik odluči da bi predmet trebao riješiti neki od referenata iz njegovog odjela, elektroničkim putem migrira (signira) taj predmet referentu iz svog odjela, što se automatski bilježi u digitalnoj internoj dostavnoj knjizi.
  • Referent, elektroničkim putem, preuzima predmete koji su mu signirani (migrirani), što se automatski bilježi u digitalnoj internoj dostavnoj knjizi.
  • Sve vlastite akte u predmetima koji su im signirani referenti samostalno urudžbiraju kroz aplikaciju SPI Uredsko poslovanje, pri čemu se urudžbeni brojevi automatski formiraju prema unaprijed zadanim parametrima. Uz svaki urudžbeni broj referent pridružuje i digitalnu verziju dokumenta.
  • Po završetku rada na predmetu referent mijenja status predmeta u „Spremno za arhiviranje“
  • Arhivar upisuje podatke potrebne za arhiviranje predmeta i označava predmet statusom „Ad acta“.

Želimo im puno uspjeha u daljnjem radu sa aplikacijom SPI Uredsko poslovanje.

 PODRŠKA ZA SPI KORISNIKE

 Copyright (c) LIBUSOFT CICOM d.o.o. Uvjeti uporabe  ·  Izjava o privatnosti