Registrirajte se Prijava
  
IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O PDV-u I ZAKONA O POREZU NA DOHODAK U SPI APLIKACIJAMA OD 1.03.2012

28.2.2012.

Sukladno izmjenama Zakona o PDV-u, te izmjenama Zakona o porezu na dohodak želimo Vam skrenuti pažnju na poslove koje bi trebali završiti, kako bi mogli pristupiti uvođenju zakonskih promjena:  nove stope PDV-a  poreznih razreda i olakšica za obračun drugog dohotka i plaća. LC je izradio program te upute koje će Vam omogućiti jednostavno i brzo ažuriranje navedenih zakonskih izmjena.  

 
NAPOMENA! Puštanje programa sa izmjenama prouzročiti će jednokratnu promjenu na svim aplikacijama odjednom, stoga je potrebno paziti da su završeni svi niže navedeni poslovi, u svim aplikacijama.
 

U prilogu Vam donosimo tri različita dokumenta koja bi Vam trebala pomoći i olakšati uvođenje zakonskih izmjena:  

Program možete preuzeti pritiskom na gumb „PREUZMITE PROGRAM“, nakon čega će Vas u donjem dijelu ekrana Internet Explorer pitati da li program želite pokrenuti (Run) ili spremiti na računalo kako bi ga pokrenuli kasnije (Save).

Kada ga spremite, ili pokrenete, slijedite dalje upute koje su opisane u dokumentu AUTOMATSKA PROMJENA.

  

 

Copyright (c) LIBUSOFT CICOM d.o.o. Uvjeti uporabe  ·  Izjava o privatnosti