Registrirajte se Prijava
IZVJEŠĆA SA SEMINARA

Prateći zakonske i računovodstvene aktualnosti sudjelujemo na seminarima u organizacijia RIF-a, TEB-a, itd. Zbog aktualnosti tema seminara vjerujemo da bi bile zanimljive velikom broju naših korisnika, pa vam donosimo kratki pregled najvažnijih informacija.

 

AKTUALNOSTI U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI I DRŽAVNOJ SLUŽBI 

Novi-informator d.o.o.

13.03.2014.

ODLUČIVANJE U UPRAVNOM POSTUPKU

NN

10.03.2014.

UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA - ZAKONODAVNI OKVIR I POSTUPANJE U PRAKSI

NN

13.06.2013.

RADNI ODNOSI, RADNO VRIJEME, PRAVO NA PLAĆU, PRIMJENA KOLEKTIVNIH UGOVORA, INSPEKCIJSKI NADZOR I SUDSKI SPOROVI

RIF

10. i 11.06.2013.

IZMJENE PRAVA NA PLAĆU, TROMJESEČNI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI I DRUGE AKTUALNOSTI U SUSTAVU PRORAČUNA

RRIF

26.03.2013.

FISKALIZACIJA, POREZ I FINANCIJSKA-STATISTIČKA IZVJEŠĆA, PDV I POREZ NA DOBITAK OD 1.7.2013.

RRIF

13.03.2013.

POSTUPAK UREĐENJA MEĐE, POVEZIVANJE ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KNJIGE POLOŽENIH UGOVORA TE ULOGA GEODETSKE STRUKE U NAVEDENIM POSTUPCIMA

 

HKOIG

11.03.2013.

 

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA NEPROFITNO RAČUNOVODSTVO ZA 2012. I OSTALE AKTIVNOSTI

 

RRIF

01.02.2013.

 

NOVOSTI U POSLOVANJU U 2012. I IZRADA (PD) IFINANCIJSKIH IZVJEŠĆA PODUZETNIKA ZA 2012.

RRIF

29.01.2013.

IZMJENA ZAKONA O PRORAČUNU, FISKALNA ODGOVORNOST, FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI, POREZI I PLAĆE U SUSTAVU PRORAČUNA

 

RIF

11.01.2013.

 

FINANCIJSKO UPRAVLJANJE EU PROJEKATA - ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE

 

RIF

07.11.2012.

 

PRORAČUNSKO RAČUNOVODSTVO I FINANCIJSKO POSLOVANJE

TEB

22 - 26.10.

2012.

PLANIRANJE I DRUGE AKTUALNOSTI ZA PRORAČUNE I PRORAČUNSKE KORISNIKE

RIF

25.09.2012.

PRAKTIČAN PRIMJER PROVEDBE OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE

TEB

13.09.2012.

AKTUALNOSTI U SUSTAVU PRORAČUNA

RIF

29.06.2012.

POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA, POREZNE I OSTALE AKTUALNOSTI

TEB

05.06.2012.

OBRAČUN PDV-a NAKON ULASKA U EU

RIF

01.06.2012.

PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I LEGALIZACIJA

Novi-informator d.o.o.

24.05.2012.

PRIMJENA ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA I ZAKONA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

08.05.2012.

PRIMJENA NOVE UREDBE O NAČINU PROVEDBE PLAĆANJA DOPRINOSA

RIF

23.04.2012.

RIF

17.01.2012.

29.11.2011.
25.11.2011.
25.11.2011.
20.11.2011.
RIF 10.10.2011.
NOVINE U PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI – 2011

Novi Informator 15.09.2011.

PLANIRANJE ZA 2012. - 2014. I DRUGE AKTUALNOSTI U POSLOVANJU

RIF, 12.09.2011.

IZMJENE PRAVILNIKA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST TEB, 06.09.2011.
ULOGA ZEMLJIŠNIH KNJIGA U PRAVNOM PROMETU

HKOIG, 29.06.2011.

AKTUALNOSTI U SUSTAVU PRORAČUNA RIF, 28.06.2011.
PRIMJENA NOVIH PRAVILNIKA I DRUGE AKTIVNOSTI TEB, 01.04.2011.
IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU RIF, 21.03.2011.
OVRHA NA PLAĆI U 2011 I OSTVARIVANJE PRAVA PRI OZLIJEDI NA RADU TEB, 15.03.2011.
GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2010., POREZNE I DRUGE AKTUALNOSTI TEB 18.01.2011.
PLAĆE U 2011., PRIJAVA POREZA NA DOHODAK ZA 2010. I OVRHA NA PLAĆI TEB. 12.01.2011.

PRIPREMA ZA FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA PRORAČUNSKO RAČUNOVODSTVO ZA 2010.I DRUGE AKTUALNOSTI U POSLOVANJU

16.12.2010.
KONAČNI OBRAČUN PDV-a 15.11.2010.
ZAKON O OPĆEM UPRAVNOM POSTUPKU U PRAKSI  
PRIMJERI OBRAČUNA PLAĆE NAKON 01. SRPNJA 2010. RIF 13. srpnja 2010.
IZMJENE ZAKONA O POREZU NA DOHODAK I POREZU NA DOBIT, NOVINE U PROPISIMA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU, NOVE OBVEZNE EVIDENCIJE  O ZAPOSLENIKA I SADRŽAJ ISPRAVA O PLAĆI HGK, 05. srpnja 2010.
PRORAČUNSKO PLANIRANJE, POREZNE I DRUGE AKTIVNOSTI TEB, 02. srpnja 2010.
PRIMJENA NOVOG ZAKONA O RADU  I OVRHA NA PLAĆU RIF, 07. lipnja 2010.
TROMJESEČNI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI TEB, 25. ožujka 2010.
PLAĆE I RADNI ODNOSI TEB, 26.  ožujka 2010.

 

 PODRŠKA ZA SPI KORISNIKE

 Copyright (c) LIBUSOFT CICOM d.o.o. Uvjeti uporabe  ·  Izjava o privatnosti