2016


godina krenula je s novim sazivom Hrvatskog Sabora i po prvi puta nestranačkim mandatarom, dok LC grupacija nastavlja poslovanje u 2016. godini s novim projektima, tehnološkim unapređenjima i promotivnim aktivnostima. Upravljanje prostorom JLS sa SPI/GIS grupom projekata širi se na BiH u sklopu USAID/GOLD projekta. Od promotivnih događaja tu su već tradicionalna proljetna Savjetovanja upravitelja nekretninama (ovaj puta u Poreču krajem travnja), kao i nezaobilazna PANORAMA koja treba nadmašiti prošlogodišnju – najveću do sada s preko 1.350 sudionika kroz tri dana. Koordinacija grado/načelnika održat će se krajem travnja u Poreču. Naravno, tu su regionalni seminari i veliki broj radionica, uključujući i LC TECHNOLOGY DAY. Nastavlja se razvoj SPI® s verzijom 6.01, koja izlazi polovicom godine s dosta JAVA-e i web rješenja e-SPI, MDM, DMS integracije, GIS i drugi projekti. Nastavlja se suradnja s Udrugom gradova i s Hrvatskom zajednicom županija, te LIDER-om, Građevinskim fakultetom i drugim partnerima. Priprema se obnova ISO certifikata za 9001 i 27001, te nastavak aktivnosti na ISO 20001. Broj zaposlenih na početku godine prelazi 103, a broj korisnika prelazi 880. Među novim korisnicima posebno ističemo Hrvatsku poštu s projektom e-Box, i više gradova, općina, te komunalaca i upravitelja zgrada. Nabavljaju se novi serveri, proširuju diskovni kapaciteti, te kontinuirano obnavlja info oprema.
Razvojno-implementacijski centar (RIC) u novouređenom prostoru na našoj adresi Remetinečka 7b svakodnevno ima edukativne sadržaje kao i kontinuirane kontakte s korisnicima. Dovršeno je i uređivanje I. kata za Tehnološko-razvojni centar (TRC) koja uključuje i sobu za relax programera i drugih zaposlenika, kao i Prodajno-logistički centar (PLC) u prizemlju sjedišta LC grupacije. Isprintajte stranicu