2011


godina bila je u znaku FMC-a i Zakona o fiskalnoj odgovornosti. Priprema se i otvara poslovnica LC ISTRA u Novigradu. Organizira se najbolja i do sada najposjećenija PANORAMA 2011 s ukupno 14 radionica i mađunarodno savjetovanje – Upravljanje imovinom u jedinicama lokalne samouprave, te ponovo tri regionalne mini Panorame: Istra, Dalmacija i Slavonija, kao i održani svibanjski LC TEHNOLOGY DAY. Nastavlja se razvoj SPI®  i ove godine objavljuju verzije 5.60 sa sve više web rješenja među kojima i rdWEB. Broj zaposlenih raste na 69,  a broj korisnika prelazi 600. Promocije se nastavljaju u: Rovinju na LIDER-ovoj konferenciji 48 sati gradonačelnika, BiH više nastupa, Splitu, Slavoniji, Isti, te Vodicama gdje se održava i Savjetovanje upravitelja nekretninama. Obavljen audit za ISO 9001-2008. Nastavak obnove info opreme s novim IBM Blade serverima i stalnom edukacijom zaposlenika. Ponovno dobivamo satatus Microsoft GOLD Partnera.
2011

Isprintajte stranicu