2007


godina bila je u znaku otvaranja poslovnice LC SLAVONIJA u Osijeku. Objavljuju se  SPI®  verzije 5.05 do 5.09. U ovoj godini oko 75% korisnika je prešlo na MS SQL baze podataka.  Broj zaposlenih raste na 47,  a broj korisnika je 439. Nastavlja se isporuka konzultantskih ussluga za PRLS model Upravljanja imovinom za gradove Karlovac, Samobor i Osijek, te se kreće u razvoj velikog projekta REGISTAR NEKRETNINA, web aplikacija Evidencija Ugovorenih Radova (EUR). Ponovo se održava INFO DAN lokalne samouprave a LC je zlatni sponzor. Promocije se nastavljaju u: Osijeku, Sisku, Višnjanu, te Dubrovniku sa opet sjajnim Savjetovanjem upravitelja nekretninama i Elom u ulozi kapetana Popaja. Suradnja sa GTZ, GEODATA, GALGIS. U LC-u stižu prinove (novorođeni), CRM (EVOK) dobiva boje prema statusima korisnika ('semafor'),  U Zagrebu se organizira redoviti godišnji skup LC korisnika -  PANORAMA 2007, te mini Panorama u Osijeku. Martinje se ponavlja opet kod Nikole u Zagorju. 


Isprintajte stranicu