2006


godina bila je u znaku akcije 'Daj mi 5' što je zapravo značilo SPI®  verziju 5.00, koja je na MS SQL bazi podataka s nizom promjena i poboljšanja, te u toj godini dostiže do ver 5.04.  Broj zaposlenih raste na 41,  a broj korisnika prelazi brojku 400. Nastavlja se isporuka konzultantskih ussluga za PRLS model Upravljanja imovinom za Grad Šibenik, potpora radu Hrvatske Udruge KONzultanata lokalne samouprave (HUKON), kreće INFO DAN lokalne samouprave. WEB rješenje Lokalne riznice dobiva nove korisnike (Samobor, Osijek, Poreč,…). Početci rada u AutoCadu i suradnje sa GALAGIS-om, te pripreme za suuradnju s partnerima u Splitu i Osijeku. Promocije se nastavljaju ove godine u: Osijeku, Novigradu, Splitu sa sjajnim Savjetovanjem upravitelja nekretninama i Meričinim štakama. U Zagrebu se organizira redoviti godišnji skup LC korisnika -  PANORAMA 2006. Proslava izlaska verzije 5.0 upriličena je i za Martinje kod Nikole u Zagorju. Nezaboravno druženje u klijeti uz kršetnje mošta. Uvjerili smo se da i to dobro znamo raditi. 
2006

Isprintajte stranicu