2001


godina i konačno useljenje u novi prostor: Remetinečka cesta 7a, Kajzerica - Novi Zagreb. Konačno po prvi puta bili smo svi zajedno u jednom prostoru nakon desetak godina rada na različitim lokacijama. To je značilo i neka nova navikavanja, rad u timovima, svakodnevno susretanje i mogućnosti bolje komunikacije među kolegama, bolja podrška korisnicima. Jednostavno, veli skok u poslovanju i  uvjetima rada. Opremanje 'nove' školice sa PROXIMA projektorom, serverom i 4 računala, na domeni smo www.libusoftcicom.hr kod AVALONA (predugačak naziv koji je malo tko mogao zapamtiti). Polovicom lipnja na Mirovinskom predajemo promjenu tjedne satnice sa 42 na 40 satni radni tjedan. Broj zaposlenih raste na 22, a broj korisnika premašuje brojku 250. Nastavlja se razvoj novih verzija Clarion for Windows verzija serije 3.60. sa značajnim skokom u integraciji podataka proračunskog računovodstva (IPR), te promocijama u Puli, Ninu, Plitvicama, Zagrebu PANORAMA 2001. Stalno obnavljanje i proširenje info opreme i školovanje zaposlenika. Sudjelovanje na INFO 2001 ovaj put zajedno sa SENSO d.o.o. 
2001

Isprintajte stranicu