1998


godina je s puno izazova, novina i sve većeg tehnološkog napretka LC aplikacija. Te godine po prvi puta se smanjuje broj djelatnika, tako da je na kraju godine ukupno bilo 16 zaposlenika u LC grupaciji. Broj korisnika naših programa i dalje raste pa je dostignuta brojka od 140. Nastavlja se razvoj novih verzija: SPI je na 2.81, a USZ-2 program (Windows), dok verzija USZ-1 ostaje kao poseban projekt samo za korisnika GSKG (priprema godišnjeg programa upravljanja). Sve više je upravitelja koji koriste USZ programe i koji traže novi oblik udruživanja. Tako, u prosincu 1998. godine kod domaćina STAMBENI FOND d.o.o. u Karlovcu održava se prvi radni sastanak s inicijativom osnivanja udruženja upravitelja. Tih godina programska greška 'Procesor Violation' zadaje brige i nesanice razvojnj ekipi i korisnicima. Sve su intenzivnije instalacije BTRIEVE baze podataka, NT i NOVELL servera, a od opreme nabavljamo IBM Netfinity server. Clarion je glavni programski jezik, kreće i isporuka MS Office 97. Te godine značajna je i suradnja s nizom partnera među njima je SENSO,  a  nastup na INFO '98 je skupa sa INFOTEHNOM. Te godine uveden je PDV što je bila velika promjena u poslovanju za nas i posebno profitne korisnike.
1998

Isprintajte stranicu