1996


godina bila je u znaku intenzivnog razvoja SPI i prelaska na Clarion programski jezik. Te godine broj zaposlenih se povećao na 11, a broj korisnika na 80. Na Savjetovanju stambeno komunalne djelatnosti (SKD) u Opatiji susreli smo se sa projektom GES3 iz Mainza, te započeli nove pravce razvoja programa za podršku rada upravitelja nekretninama. Imali smo i svoje prve prezentacije KOMIS-a putem grafoskopa jer LCD projektora tada gotovo da nije bilo, a PROXIMA je koštala kao jedan osrednji auto. GSKG d.o.o. postaje naš veliki korisnik u nizu specifičnih aplikacija (knjiga ugovora, knjiga komisija, sufinanciranje radova, obračun troškova grijanja i dr.). Sudjelujemo i ove godine na INFO '96 u suradnji sa INFOTEHNOM, a Pentum računala dolaze u prvi plan. Partneri su: EDINKOM, QUBIS, POLAR.


Isprintajte stranicu