1994


godina daje zamah za daljnji sve brži rast broja korisnika i zaposlenih. CICOM širi poslovanje na prodaju HW, a LibuSoft na SW. Novi korisnici su, po prvi puta i jedna jedinica lokalne samouprave – tadašnja općina Sveta Nedjelja za Program Komunalnog Gospodarenja (PKG), koji već u idućoj verziji postaje KOMunalni Informacijski Sustav (KOMIS). Novi korisnik je i DRVOSTIL d.o.o., te stomatološke ordinacije, pa se do kraja godine dostiže brojka od 30-tak korisnika i 4 stalno zaposlena djelatnika. Kroz partnerski odnos s vanjskim programerima razvija se aplikacija INFORD za stomatološke ordinacije u Cllipper programskom jeziku. Pristupa se traženju novih alata (ACCES, CLARION) za razvoj aplikacija i Novell za mrežni rad. Promidžba se radi kroz časopis INFO TREND i sajam INFO na ZV. Kupuje se ured u Bosiljevskoj 45, Zagreb. Tada je bilo jako teško doći do telefonske linije, pa se koristi bežični telefon kao veza do fiksne linije INFOTEHNE u Rovinjskoj12. 
1994

Isprintajte stranicu